Støtte til pårørende

Ingen er viktigere i livet til den som er syk, enn de som klarer å stå nær når det blir vanskelig. Du kan få informasjon, hjelp eller støtte til å håndtere hverdagen din som pårørende, enten du er barn eller voksen.

Det er naturlig å reagere når en nær blir rammet av sykdom. Når noe angår oss sterkt kan det vekke store følelser. Mange opplever at forholdet til den syke endrer seg. Det er viktig å finne gode løsninger når sykdom blir en del av hverdagslivet.

I Åfjord kommune er det flere steder du kan ta kontakt hvis du trenger å snakke med noen. Vi har også andre tilbud pårørende kan benytte seg av.

I denne lenken kan du lese mer om oppnevning av verge

Tilbud i regi av kommunen

Psykisk helse og rus

Avlastning i hjemmet

Opphold for avlastning

Omsorgsstønad

Forvaltningsenheten (se under "Kontakt")

Helsestasjon for ungdom

Skolehelsetjenesten

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i

  • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
  • å arbeide forebyggende med helsesituasjonen din
  • hvilke rettigheter du har som pårørende
  • hvilke pårørendetilbud som finnes
     

Søk om støtte til pårørende

Søknadsskjema for støtte til pårørende (PDF, 79 kB)

Skjema for fullmakt (PDF, 53 kB)

Andre tilbud utenfor kommunen

Pårørendesenteret

Pusterom - lokal samtalegruppe for pårørende til personer med demens (se nederst på siden i lenken)

 A-larm (en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon på rusfeltet, som har lokallag i Åfjord

Mental helse hjelpetelefon

Kirkens SOS

Rusinfo (Rustelefonen)

Den norske kirke

Kameratstøtte

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)

For fangers pårørende

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Vardesenteret - en møteplass for kreftrammede og pårørende

Pasientforeninger for kreftrammede, pårørende, etterlatte og andre

Røde kors - besøksvenn

116 111 - Alarmtelefonen for barn og unge

Treffpunkt - møteplass for barn og unge som pårørende (kreft og annen alvorlig sykdom)

Barnas kreative verksted (kreft og annen alvorlig sykdom)