Kontaktinfo og åpningstider

Finn ansatte

For å finne kontaktinformasjon til en ansatt i Åfjord kommune søker du på navn, avdeling eller tittel.

Finn en ansatt

Skriv til oss 

Du kan sende en skriftlig henvendelse til oss ved å bruke kommunens kontaktskjema. Det er et sikrere og bedre alternativ til e-post. Vi ønsker derfor at du benytter kontaktskjemaet for skriftlige henvendelser. For å benytte skjemaet, må du logge inn med din elektroniske ID. Når henvendelsen din kommer inn, blir den registrert og videresendt til rette mottaker i kommunen. 

Kontaktskjema

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media.

For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Disse er: 

  • personalmapper
  • elevarkiv
  • barnehagebarn-arkiv
  • kommunal innfordring
  • startlånsaker
  • bostøttesaker

Vakttelefoner

Trenger du akutt hjelp? Her finner du oversikt over døgnåpne vakttjenester for vann, septik, jordmor, brann, lege, politi og tannlege m.m.

Nød- og vakttelefoner

Besøk oss 

Rådhus på Årnes: Øvre Årnes 1A, 7170 Åfjord, hverdager kl. 08.00-15.30
Servicekontor på Roan: Julie Næss vei 10, 7180 Roan, tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.30

Fakturainformasjon

Fakturaadresse: Åfjord kommune, Fakturamottak, Postboks 43, 7159 Bjugn
EHF-fakturanummer: 921 875 533

Ved bestilling av varer og tjenester skal det oppgis bestillerkode (6 siffer) 

Postadresse

Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord

Kommuneopplysninger 

Kommunenummer: 5058
Organisasjonsnummer: 921 875 533

E-post: postmottak@afjord.kommune.no