Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Kontakt

Trykk på hver linje for å åpne og lukke den.

Kontaktskjema

Klikk her for kontaktskjema

For å benytte skjemaet, må du logge inn med din elektroniske ID. Skjemaet, som heter eDialog, er et sikrere alternativ til e-post. Når henvendelsen din kommer inn, blir den registrert og videresendt til rette mottaker i kommunen. 

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:

 • personalmapper
 • elevarkiv
 • barnehagebarn-arkiv
 • kommunal innfordring
 • startlånsaker
 • bostøttesaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Forvaltningsloven § 18 gir parter i saken rett til innsyn. Eventuell begjæring om innsyn i slike saker rettes til aktuelt tjenestested.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@afjord.kommune.no.

Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.

Telefon sentralbord 72 51 00 00

Sentralbordet er åpent på hverdager klokken 08.00-15.30 (andre tider kan forekomme ved høytider)

Åpningstider rådhus og servicekontor

Åpningstider rådhus (Åmyra) og servicekontor (Roan)

Åpent klokken 08.00-15.30 på hverdager (andre tider kan forekomme ved høytider).

NB: Sommeren 2023 må man gjøre avtale for besøk på Julie Næss-tunet. Fra 1. januar 2023 har servicekontoret på Julie Næss-tunet normal åpningstid hver tirsdag og torsdag klokken 08.00-15.30.

Postadresse: Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord

Besøksadresser:
Rådhus: Øvre Årnes 1A, 7170 Åfjord
Servicekontor: Julie Næss vei 10, 7180 Roan

Hvor finner du oss?

Åfjord sentrum/Årnes:

 

Roan:

 

Kontaktinfo ansatte og avdelinger

Åfjord kommune har ikke publisert kontaktinfo til samtlige ansatte. Hvis du ikke finner den ansatte du søker i lenken under, ringer du sentralbordet på tlf. 72 51 00 00. Du kan også skrive til postmottak@afjord.kommune.no (obs! Unngå sensitive opplysninger!)

Søk etter ansatt eller avdeling

Besøksadresser

Rådhus: Øvre Årnes 1A, 7170 Åfjord (benytt hovedinngangen til Å!, og henvend deg i felles publikumsmottak rett innenfor døra).
Servicekontor: Julie Næss vei 10, 7180 Roan

Kart

Åmyra/Åfjord sentrum:

 

Roan:

 

Postadresse

Åfjord kommune 
Postboks 54 
7169 Åfjord

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet, og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:

 • personalmapper
 • elevarkiv
 • barnehagebarn-arkiv
 • kommunal innfordring
 • startlånsaker
 • bostøttesaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Forvaltningsloven § 18 gir parter i saken rett til innsyn. Eventuell begjæring om innsyn i slike saker rettes til aktuelt tjenestested.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@afjord.kommune.no.

Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.

Fakturaadresse

Fakturaadresse:

Åfjord kommune

Fakturamottak

Postboks 43

7159 Bjugn


Bestillerkode skal oppgis på faktura (bestillerkode har 6 siffer – og skal oppgis ved bestilling av varer og tjenester)

Vi ønsker faktura som EHF – vårt org. nr. er 921 875 533

E-post: postmottak@afjord.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at e-post kan være en usikker kanal, fordi den er lett å få tak i for uvedkommende. Du kan heller aldri være trygg på at e-posten når mottakeren, fordi den kan stoppes i spam-filter. Viktige henvendelser skal derfor ikke gjøres via e-post. Men du kan sende oss enkle spørsmål, uten sensitiv informasjon. Trykk her for å lese mer om personopplysninger og sensitiv informasjon (lenke til Datatilsynet). Når du sender e-post til kommunen, sjekk at du får automatisk svar/bekreftelse på at e-posten er innsendt. Hvis ikke har den trolig ikke kommet fram.

Et alternativ til e-post er vårt digitale kontaktskjema. Her kan du sende informasjon trygt og sikkert. For å benytte skjemaet, må du logge inn med din elektroniske ID. Skjemaet heter eDialog. Når henvendelsen din kommer inn, blir den registrert og videresendt til rette mottaker i kommunen. Dette er en bedre kanal å bruke enn e-post.

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:

 • personalmapper
 • elevarkiv
 • barnehagebarn-arkiv
 • kommunal innfordring
 • startlånsaker
 • bostøttesaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Forvaltningsloven § 18 gir parter i saken rett til innsyn. Eventuell begjæring om innsyn i slike saker rettes til aktuelt tjenestested.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@afjord.kommune.no.

Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.

Digital post fra kommunen

Åfjord kommune jobber for å sende flest mulig brev digitalt. Dette sparer miljøet og frigjør ressurser for å levere bedre tjenester til innbyggerne. 

Hvor finner du posten din?

Hvis du har opprettet en digital postkasse, enten Digipost eller eBoks, kommer posten din fra det offentlige dit.

Hvis du ikke har opprettet en av postkassene nevnt over, sendes brevet ditt til Altinn. Hvis du ikke har åpnet brevet i Altinn innen to dager, sendes brevet som papirpost til din ordinære postkasse.

Hvordan kan du opprette digital postkasse?

Gå til norge.no. Der kan du lese mer om de ulike alternativene og få hjelp til å komme i gang.

Ønsker du ikke å motta posten digitalt?

Hvis du ikke har opprettet digital postkasse (Digipost eller eBoks), vil brevene fra det offentlige bli sendt hjem til deg som papirpost. Men posten vil komme to dager senere til deg enn om du hadde åpnet det i digital postkasse.

Hvis du reserverer deg mot digital post, vil brevet bli sendt direkte fra kommunen som ordinær papirpost. For å reservere deg, kan du ringe 800 30 300 eller sende inn et skjema via https://www.norge.no/nb/reservasjon.

Hva er fordelene med digital post?

Det offentlige sender ut veldig mange brev til innbyggerne hver dag. Dette krever både tid fra den enkelte ansatte, og penger i form av porto. Ved å sende ut brevene digitalt, sparer vi derfor både tid og penger. I tillegg sparer vi miljøet for transporten som kreves for å få brevene fram. 

I tillegg vil vi gjennom digital post kunne se at brevet faktisk har kommet fram til mottaker. Og vi unngår at posten kommer vekk på veien. De digitale postkassene Digipost og eBoks tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet.

Vakttelefoner
Kontakt politikere

Trykk her for oversikt over medlemmer i kommunestyret (ny fane)

Trykk på personen, så får du opp e-post-adressen.

Skjemaportal - søk på tjenester
Organisasjonsnummer 921 875 533
Kommunenummer 5058

 

Tenk på dette før du sender brev, e-post og skjema til kommunen


All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:

 • personalmapper
 • elevarkiv
 • barnehagebarn-arkiv
 • kommunal innfordring
 • startlånsaker
 • bostøttesaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett.

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, se forvaltningsloven § 18. Eventuell begjæring om innsyn i slike saker, retter du til aktuelt tjenestested.

Ønsker du innsyn i andre dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@afjord.kommune.no.

Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.