Nød- og vakttelefoner

Her finner du oversikt over vakttelefoner utenfor kommunens åpningstid, samt nødnummer med mer.

Nødnummer, akutt hjelp

Helsehjelp, akutt (ambulanse): 113

Her finner du hjertestartere i Norge (inkl. Åfjord)

Politi: 112

Brann og større ulykker: 110

Helse

Legevakt (øyeblikkelig hjelp samme dag): 116 117

Jordmorvakt: 480 61 100

Tannlegevakta i Trondheim (dekker Åfjord): 73 50 55 00

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Hjemmesykepleie, tjenestetelefon: 957 86 400

Barn og unge / Krisesenter

Krisesenter (Orkdal og omegn, inkl. Åfjord): 72 48 24 10

Barnevernvakta i Trondheim (har beredskap for Fosen barneverntjeneste kveld, natt, helg og helligdager) nås via Politiet på tlf. 02800 eller direkte (ikke SMS) på tlf. 90 28 70 37.

Hjelpetelefonen Mental Helse: 116 123

Alarmtelefonen for barn og unge (nasjonal): 116 111

I denne lenken finner du flere hjelpetelefoner og nettsteder

Meld feil / Tekniske tjenester

Feilmeldinger om vann, avløp, veier, kommunale bygg m.m.: Meld fra om feil

Nødtømming av septiktank: 73 85 85 90 (klokken 08.00-16.00) eller 994 36 675 (klokken 16.00-08.00)

Veterinær og vilt

Dyrlegevakt, Åfjord: 72 53 14 70

Melding om viltpåkjørsel: 02800 (Politiet)