Nød- og vakttelefoner

Her finner du oversikt over vakttelefoner utenfor kommunens åpningstid, samt nødnummer med mer.

Nødnummer, akutt hjelp

Helsehjelp, akutt (ambulanse): 113

Her finner du hjertestartere i Norge (inkl. Åfjord)

Politi: 112

Brann og større ulykker: 110

Helse

Legevakt (øyeblikkelig hjelp samme dag): 116 117

Jordmorvakt: 480 61 100 (NB: Sommeren 2024 er det ikke jordmorvakt fra 12. juli kl. 09.00 til 22. juli kl. 09.00, samt fra 29. juli kl. 09.00 til 12. august kl. 09.00. Behøver man jordmor, ring fødeavdelingen på tlf. 72 57 57 77. Ved akutt behov for hjelp, ring 113.).

Tannlegevakta i Trondheim (dekker Åfjord): 73 50 55 00

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Hjemmesykepleie, tjenestetelefon: 957 86 400

Barn og unge / Krisesenter

Krisesenter (Orkdal og omegn, inkl. Åfjord): 72 48 24 10

Barnevernvakta i Trondheim (har beredskap for Fosen barneverntjeneste kveld, natt, helg og helligdager) nås via Politiet på tlf. 02800 eller direkte (ikke SMS) på tlf. 90 28 70 37.

Hjelpetelefonen Mental Helse: 116 123

Alarmtelefonen for barn og unge (nasjonal): 116 111

I denne lenken finner du flere hjelpetelefoner og nettsteder

Meld feil / Tekniske tjenester

Feilmeldinger om vann, avløp, veier, kommunale bygg m.m.: Meld fra om feil

Nødtømming av septiktank: 73 85 85 90 (klokken 08.00-16.00) eller 994 36 675 (klokken 16.00-08.00)

Veterinær og vilt

Dyrlegevakt, Åfjord: 72 53 14 70

Melding om viltpåkjørsel: 02800 (Politiet)