Nød- og vakttelefoner

Øyeblikkelig hjelp (ambulanse): 113

Her finner du hjertestartere i Norge og Åfjord

Politiets nødnummer: 112

Brann og større ulykker: 110

Alarmtelefonen for barn og unge (nasjonal): 116 111

Legevakt (øyeblikkelig hjelp samme dag): 116 117

Legekontor: 72 53 02 00 (kontortelefon i åpningstid)

Jordmorvakt: 480 61 100

Hjelpetelefonen Mental Helse: 116 123

Krisesenter (Orkdal og omegn, inkl. Åfjord): 72 48 24 10

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Hjemmesykepleie, tjenestetelefon: 957 86 400

Tannlegevakta i Trondheim (dekker Åfjord): 73 50 55 00

Nødtømming av septiktank: 73 85 85 90 (klokken 08.00-16.00) eller 994 36 675 (klokken 16.00-08.00)

Teknisk vakt, Åfjord kommune (feilmelding vann, avløp, kommunale veier): Meld fra om feil

Barnevernvakten i Trondheim (har beredskap for Fosen barneverntjeneste kveld, natt, helg og helligdager) nås via Politiet på 73 89 90 90.

Dyrlegevakt, Åfjord: 72 53 14 70

Melding om viltpåkjørsel: 02800 (Politiet)