Krisesenter / Vold i nære relasjoner

Er du utsatt for vold, eller kjenner noen som er det? Du kan ta direkte kontakt med krisesenteret. Alle ansatte har taushetsplikt.

Kontakt

Orkdal og omegn Krisesenter (dekker Åfjord)
Telefon: 72 48 24 10
E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

Nettsiden til Krisesenteret

Hva vi tilbyr

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon, eller noen å snakke med? Vi kan blant annet tilby deg

  • et menneske som lytter til det du vil fortelle 
  • informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • et trygt, midlertidig botilbud for deg og dine barn. Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
  • hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser

Krisesenteret vil, i samarbeid med deg, vurdere hva som skal til for at du skal være trygg på senteret. Dersom krisesenteret ikke kan beskytte deg godt nok, skal kommunen og politiet sammen finne et trygt bosted til deg.

De som jobber hos oss har taushetsplikt.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Lenker

Les mer om tilbud mot vold og overgrep her

Politiet - hvor lite skal du finne deg i?