Lege

For livstruende akutte sykdommer, ring nødnummer 113

Se oversikt over hjertestartere i Åfjord (og resten av Norge).

Ved annen akutt sykdom og skade som ikke kan vente til legekontoret åpner, kontakt legevakt på telefonnummer 116117.