Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid, og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Ordningen skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Omsorgsstønad ble tidligere kalt omsorgslønn.

Hva omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er et økonomisk bidrag til den som utøver arbeidet.

For å få vedtak om omsorgslønn, må det først være søkt hjelpestønad for den som trenger omsorgen. Hjelpestønad er en trygd som det søkes på hos NAV.

Hvem kan søke?

Alle som bor i kommunen, og som har et særlig tyngende omsorgsarbeid over tid. I søknaden forteller du oss om behovene dine.

Slik søker du

Skjema for å søke tilbys inntil videre som papirskjema. Det må sendes til Forvaltningen, Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord. Man kan også levere skjemaet i publikumsmottaket på Å!/rådhuset, på servicekontoret på Julie Næss-tunet, eller på Åfjord helsesenter.

Søk om støtte til pårørende (PDF, 79 kB)

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Det kan gis via skjemaet nedenfor, som må fylles ut og leveres ved søknaden.

Skjema for fullmakt (PDF, 53 kB)

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Momenter som tas i betraktning er

  • om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
     
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
     
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid, eller avbrudd i nattesøvnen
     
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hvor mye kan jeg få?

Omsorgsstønad utbetales som vanlig lønn. Den tilsvarer lønn som assistent med 10 års ansiennitet.