Avlastning i hjemmet

Avlastning er en tjeneste til deg som er forelder eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hva er avlastning?

Avlastning er for personer og familier som

  • har ansvar for pleie
  • yter omsorg for eldre, barn, unge og voksne med funksjonshemning


Formålet er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter. 

Avlastningen kan gis i hjemmet, på besøkshjem, på institusjon og i kommunal avlastningsbolig.

Hvor mye avlastning du får avhenger av behovet ditt. Det kan variere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester vedkommende har og hvor mye dere ønsker selv.

Slik søker du

Skjema for å søke tilbys inntil videre som papirskjema. Det må sendes til Forvaltningen, Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord. Man kan alternativt levere skjemaet i publikumsmottaket på Å!/rådhuset, på servicekontoret på Julie Næss-tunet, eller på Åfjord helsesenter.

Søk om støtte til pårørende (PDF, 79 kB)

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Det kan gis via skjemaet nedenfor, som må fylles ut og leveres ved søknaden.

Skjema for fullmakt (PDF, 53 kB)

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.