Skolehelsetjeneste

Hver skole har en fast helsesykepleier tilknyttet skolen. De kan kontaktes via SMS, telefon eller e-post. I tillegg kan du treffe helsesykepleieren personlig. Du finner også kontaktinformasjon på døra til helsesykepleier-kontoret på skolen.

Kontakt

Brandsfjord skole + Sør-Roan skole:
Helsesykepleier Alice Nerdal Forfot, telefon 482 04 480, e-post: alice.forfot@afjord.kommune.no

Stoksund oppvekstsenter:
Helsesykepleier Marthe Syltern By, telefon 974 85 090, e-post marthe.syltern.by@afjord.kommune.no

Åset skole: Helsesykepleier Hanne-Silje Herfjord, telefon 904 75 537, e-post: hanne.silje.herfjord@afjord.kommune.no

Åfjord videregående skole:
Helsesykepleier Hanne Silje Herfjord, telefon 904 75 537, e-post: hanne.silje.herfjord@afjord.kommune.no
Trykk her for lenke til elevtjenesten for Åfjord videregående skole

Hvem er skolehelsetjenesten for?

Alle barn og ungdom som går på skole i Åfjord, samt deres foresatte. Det gjelder både grunnskole og videregående skole.

Hva tilbyr vi?

Skolehelsetjenestens oppgave er å fremme barn og ungdoms helse og trivsel, samt forebygge sykdom.

Vi tilbyr rutineundersøkelser og oppfølging av henvendelser. Både fra foreldre, foresatte eller lærere. Vi har også samtalegrupper om ulike tema.

Skolehelsetjenesten gir helseopplysning i samarbeid med skolen. Helsesykepleier deltar i tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Helsesykepleier på skolen

Helsesykepleier er til stede på skolen til faste tider. Du kan ta kontakt med helsesykepleier der. Det er ikke nødvendig med timeavtale. Du kan ringe, sende SMS eller e-post (ikke send helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon per e-post).

Helsesykepleier setter vaksiner og undersøker helsen din. Du kan også komme for å snakke om det som opptar deg. Ente det gjelder forhold hjemme eller på skolen. For eksempel om helse, rus og mobbing. Eller spiseforstyrrelser, forelskelser, seksualitet, prevensjon med mer.