Demens/Hukommelsesteam

Demensomsorg omfatter brukere med demenssykdom, samt deres pårørende.

Hva vi tilbyr

Oppfølging og veiledning av hukommelsesteam

Hjemmesykepleie

Praktisk bistand

Miljøarbeid / boveiledning

Dagaktivitetstilbud i hjemmet/ved dagsenter
 

Hvorfor er det viktig å utrede demens?

 • For å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
   
 • For å vurdere bruk av medisiner
   
 • For å legge til rette for hjemmesituasjonen for personen med demens, og pårørende
   
 • For å sette i gang tiltak til riktig tid

Hukommelsesteamet kan tilby samtale med pårørende og pasient. Der vil vi kartlegge og følge opp eventuell demens. Dette skjer i samråd med fastlegen. Du kan kontakte kommunen (kontaktinfo nederst på siden) eller fastlegen din, for å få hjelp til å søke om vurdering fra hukommelsesteamet.

Hukommelsesteamet kan tilby

 • samtale med pasient og pårørende, i en kartleggings- og utredningssamtale
   
 • kartlegging av behov for hjelp
   
 • hjelpemidler som støtter hukommelse. Og bidrar til økt sikkerhet
   
 • oppfølging av pasient og pårørende
   
 • veiledning til pårørende og helsepersonell

Hvem kan ta kontakt?

 • enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt
   
 • helsepersonell
   
 • fastleger

Søknad

Trykk her for å søke på helse- og omsorgstjenester

Vedtak for oppfølging av hukommelsesteam fattes i Forvaltningsenheten. Det er kommunen som vurderer hjelpetiltaket. Det skjer i samråd med bruker og pårørende.

Pusterom - Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

Pusterom er en samtalegruppe for pårørende til personer med demens.

Samtalegruppene er et samarbeid mellom pårørende, hukommelsesteamet i kommunen og Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

En samtalegruppe er en møteplass, et pusterom, for pårørende til mennesker med demens. Her har vi mulighet til å få ny kunnskap, og får oppleve normalitet og mestring i fellesskap med andre pårørende.

Derfor møtes vi en kveld i måneden til fellesskap og gode samtaler.

Det er ingen forpliktelser eller påmelding, det er bare å møte opp. Og tilbudet er gratis. Vi har en gjensidig taushetsplikt.
 

Samlinger høst/vinter 2023-2024

 • Onsdag 27. september
 • Onsdag 25. oktober
 • Onsdag 29. november
 • Onsdag 31. januar. NB:  AVLYST!
 • Onsdag 28. februar
 • Onsdag 20. mars
   

Samlingene er på Toppen møterom på helsesenteret, klokken 18.00, om ikke annet er oppgitt. 

Det er ingen påmelding, så det er bare å møte opp.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!


Kontakt/Ledere av samtalegruppa

Eli Dalsaune, tlf.: 488 89 304
Ruth Olaisen, tlf.: 990 19 639