Hvilke tilbud finnes?

Psykisk helse og rustjenesten er et lavterskeltilbud. Det vil si at vi er tilgjengelig for alle som selv vurderer å ha behov for kontakt med oss. Vi anbefaler imidlertid alle å ta kontakt med fastlege for å undersøke om det kan være kroppslig sykdom som er årsak til dine symptomer/plager. Fastlegen din kan også sende henvisning til oss.