Vedtok mindre endring av detaljregulering for Sandstad gård

Klagefrist er 10. november 2023.

Planen gjelder endring av hytte- og boligtomter. Det faste planutvalget har 4. oktober 2023 vedtatt endringen. Plan-ID er 201603.

Her kan du lese hvordan en reguleringsplan utarbeides
 

Klage og krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen må være framsatt innen tre år fra kunngjøringen. Det samme gjelder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven.

Det er mulig å klage på vedtaket. Det må gjøres skriftlig til kommunen. Klagen må være postlagt innen 10.11.23.


Man kan sende klage på følgende måter:
 


Lenker

Bestemmelser (PDF, 465 kB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Sluttbehandling i planutvalget (PDF, 82 kB)