Kommunale boliger for utleie

Kommunen leier ut flere boliger. Den som ønsker bolig må søke om det. Det varierer hvor mange og hvilke boliger som er tilgjengelige. Boligene skal gå til søkere med spesielle utfordringer. Det kan være personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av
 

  • dårlig økonomi
  • nedsatt funksjonsevne
  • helsemessige eller sosiale problemer
  • manglende kunnskap om det norske boligmarkedet eller lignende forhold


Slik søker du

Du kan søke via skjemaportalen vår (lenke nedenfor).  Skjemaet "Kommunal bolig" ligger nede på siden, under “Sosiale tjenester og bolig”. Du må logge inn med ID-porten.


Skjemaportal 


Informasjon om bostøtte, samt elektronisk søknadsskjema


NAV