PPT

PP-tjenesten (PPT) skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og grunnskole.

Kontakt

Kontakt-info står nederst på siden. Vårt organisasjonsnummer er 976 821 793.

Post til PPT sendes til Rådhuset, Postboks 54, 7169 Åfjord. Merk konvolutten med PPT, så vil den videresendes dit.

Hva er PP-tjenesten?

PPT står for pedagogisk-psykologisk tjeneste. Alle kommunene er ifølge loven pålagt å ha PPT. Tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med utvikling av kompetanse og organisasjoner. Sammen skal vi legge til rette for elever med særskilte behov. Det skal skje i samarbeid med øvrige kommunale tjenester.

PP-tjenesten er kommunens sakkyndige organ, i spørsmål om retten til spesialundervisning i barnehage, hjem og skole. PPT skal utarbeide en sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hva kan vi bistå med?

PPT skal gi råd, veiledning og hjelp til hjem, barnehage og skole. PPT sine arbeidsoppgaver er kort oppsummert:

 • Bidra med råd og veiledning til foresatte og personell i barnehage og skole
   
 • Kartlegge og utrede ulike typer vansker
   
 • Gi logopedisk hjelp i førskole- og grunnskolealder
   
 • Samtaler med barn som opplever sin situasjon som vanskelig
   
 • Henvise videre til statlige pedagogiske kompetansesenter
   
 • Delta i ansvarsgrupper rundt barn og unge
   
 • Utrede som sakkyndige


Våre skjema

Henvisning til PPT (DOCX, 197 kB)
PPT, mal for pedagogisk rapport (DOCX, 167 kB)
PPT, skjema barnehage (DOCX, 105 kB)
PPT, skjema grunnskole (DOC, 30 kB)