Støttekontakt

En støttekontakt kan tilby sosialt samvær, følge til ulike fritidsaktiviteter og forhindre ensomhet.

Hva tilbyr en støttekontakt?

Støttekontakten skal sikre at du får mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Du får også støtte til å mestre sosiale situasjoner. Støttekontakten skal bidra med vennskapelig rådgivning og hjelp, i tillegg til sosialt samvær.

Det er interessene til deg som søker som bestemmer hva du og støttekontakten gjør sammen. Støttekontakten kan for eksempel være med på kafé, shopping, kino, følge til et aktivitetstilbud, gå tur, trening eller andre sosiale aktiviteter.

En støttekontakt skal ikke bistå med praktiske gjøremål. For eksempel handling, følge til lege/tannlege, rydding, vasking, matlaging og lignende.

Hvem kan få tilbudet? 

Støttekontakt innvilges til personer som er ensomme, og som av ulike årsaker kan ha utfordringer med å komme seg ut på egen hånd.

Slik søker du

Søk på helse- og omsorgstjenester

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg. 

Når søknaden vurderes, ser kommunen i tillegg på om det finnes andre alternative tilbud i kommunen som kan dekke samme formål som støttekontakten.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet. Får du innvilget støttekontakt, kan det også hende at du har rett på ledsagerbevis (lenke).

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men du dekker dine egne utgifter ved deltakelse på aktiviteter.