Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig  for deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder eller andre helsemessige årsaker. Boligen er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta helse- og omsorgsstjenester.

Boligen vil være ditt eget hjem. Du betaler derfor husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Hvem kan søke?

Alle som bor og oppholder seg i kommunen, og mener de fyller kriteriene for tildeling.

Boligene er forbeholdt personer med ekstra behov for en spesielt tilpasset bolig. Målet er å utsette, hindre eller erstatte flytting til institusjon. Langvarige omsorgstilbud som tidligere ble gitt i sykehjem eller andre institusjoner, gis nå i omsorgsboliger. Ønske om en lettstelt liten bolig, eller at en er oppsagt fra nåværende bolig, er ikke et kriterium i seg selv for å få tildelt omsorgsbolig.

Slik søker du

Søk på helse- og omsorgstjenester

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet.

Hvis søkeren fyller kriteriene for tildeling av bolig, og det ikke er ledig bolig, vil personen bli satt på venteliste. Den blir satt opp i prioritert rekkefølge ved hver tildeling av boliger.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Omsorgsbolig koster fra cirka 3 500 til cirka 8 000 kroner i måneden. Leieprisene varierer blant annet ut fra størrelse på leilighetene, om strøm er inkludert og andre faktorer.