Hjemmehjelp / Praktisk bistand

Praktisk bistand er tjenester til deg som på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelser eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål.

​​​​​​Hvem kan søke?

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen, og som har behov for bistand til daglige gjøremål. Minst ett av kriteriene nedenfor må være til stede.

  • Du må være helt avhengig av praktisk/personlig hjelp til daglige gjøremål i hjemmet.
     
  • Du må være helt avhengig av hjelp til opplæring, for å mestre daglige gjøremål i hjemmet.

Dette kan du få hjelp til

  • klesvask
  • oppvask
  • søppeltømming
  • rengjøring av faktiske oppholdsrom
     

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende hjemme, kan du søke på hjelp fra hjemmesykepleien.

Slik søker du

Søk på helse- og omsorgstjenester (ny fane)

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Hjemmehjelp/Praktisk bistand/Miljøarbeid
Brutto årsinntekt Månedspris
Inntil 222 954 kroner Kr. 230,-
222 954 - 334 431 kroner Kr 911,-
334 431 - 445 908 kroner Kr. 1 139,-
445 908 - 557 385 kroner Kr. 1 935,-
557 385 kroner og over Kr 2 277,-