Hjemmesykepleie

Tilbudet gir syke og funksjonshemmede pleie og omsorg i eget hjem.

​​​​​​Hvem kan søke?

Alle som bor eller oppholder seg i Åfjord kommune, og som har behov for nødvendige helsetjenester. Du må ikke ha en diagnose eller henvisning fra lege for å ha rett til tjenesten.

Dette kan du få hjelp til

Grunnleggende helse- og pleiebehov

Behandling av sår

Personlig hygiene

Håndtering av legemidler

Oppfølging av ernæring

Bistand i livets siste fase

Det gis hjelp ved både kortvarig og langvarig sykdom.

Slik søker du

Søk på helse- og omsorgstjenester

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis