Bo og oppfølging / Habilitering

Miljøarbeid gis til mennesker som grunnet ulike psykiske eller fysiske utfordringer har vansker med å mestre dagliglivet.

Bo- og oppfølgingstjenesten har base ved bofelleskapet ved Vassneset.

Dette kan du få hjelp til

 • Bo-veiledning og tett oppfølging i daglige aktiviteter
   
 • Heldøgns helse- og omsorgstjenester i tilpasset bolig
   
 • Miljøarbeid – vi bidrar til å skape et trygt miljø, som fremmer trivsel
   
 • Veiledning, motivering eller eventuelt hjelp til praktiske gjøremål
   
 • Samtale, veiledning og støtte
   
 • Hjelp til strukturering av hverdagen
   
 • Koordinering av brukers tjenestetilbud
   
 • Hjelp til administrering av medisiner

Hvem kan søke?

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Man må ha vansker med å mestre dagliglivet, som følge av psykiske og fysiske utfordringer.

Slik søker du

Søk på helse- og omsorgstjenester

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Vil oppdateres.