Velkommen til våre nye nettsider!

Fosen-kommunene har lansert splitter nye nettsider. De skal gjøre det lettere for innbyggerne og andre å finne fram og løse sine oppgaver. Nettsidene har fått et ansiktsløft, og er tilpasset alle digitale flater.

De nye nettsidene skal sette innbyggerne enda mer i fokus. Det skal være enklere å finne innholdet på sidene, og innholdet skal være forståelig. Målet er at det skal være lett å

  • finne det du trenger 
  • forstå det du finner og
  • bruke det til det du skal

Nettsidene er ennå ikke 100 prosent ferdige, og vil forbedres etter hvert. Blant annet ut fra erfaringer med hvordan sidene oppleves og brukes.

Legger til rette for medvirkning

Et viktig mål med nettsidene er å gjøre organisasjonen enda mer åpen og gjennomsiktig. Likedan skal det være tydelig hvordan du som innbygger kan bidra og påvirke, noe som er viktig for demokratiet. Dette er derfor fremhevet på sidene.

Fokus på info om kommunale tjenester

Åfjord kommune ønsker at det skal være forutsigbart hvilken info du finner hvor. Hjemmesidene er Åfjord kommunes hovedkanal til innbyggerne. Sidene har fokus på kommunale tjenester, og viktige nyheter fra kommunen. Vi legger også ut andre nyheter, så fremt de har stor samfunnsmessig verdi.

Når det gjelder informasjon om kultur og fritid med mer, så ligger dette i hovedsak på afjord.no. Her finner du også egne sider for Å!. Snart vil det også komme en Hva skjer-kalender på afjord.no, som viser hvilke aktiviteter som foregår i kommunen. Dette kommer vi tilbake til. På afjord.no vil man også finne en oversikt over alle publiserte ledige stillinger i Åfjord, både kommunale og i næringslivet. Afjord.no driftes for øvrig av Åfjord Utvikling.

Har du innspill til nettsidene våre?

Gi gjerne tilbakemeldinger om de nye hjemmesidene. Det kan du gjøre via skjemaet nedenfor.