Ønsker å utrede alternativer til kraftforbindelse til Haltenbanken

Equinor vil undersøke muligheten for å elektrifisere flere oljeplattformer ved Halten-feltet med strøm fra land. Forslaget til utredningsprogram er nå til offentlig ettersyn. Frist for å gi merknader er 27. mars 2024

Dokumentene til saken kan leses i lenken nedenfor. Der kan man også sende høringsuttalelse.

NVE: Nettanlegg for elektrifisering av plattformer i Halten-området

Åfjord er ett av flere alternativer

Equinor ønsker å utrede alternativer til en 132 (150) kV kraftforbindelse fra land til en eller flere plattformer på Haltenbanken. Equinor melder ulike trasé-alternativer bestående av luftledning eller jordkabel fra Einarsdalen, Straum, Abelsvær og/eller Rørvik transformatorstasjon til alternative landtak. Et landtak er et kontaktpunkt med tekniske anlegg, der noe tas i land fra sjøen (som oftest sjøkabler). 

Aktuelle plasseringer av landtak er ved Olvika og Brandsfjorden i Åfjord kommune og Kråkøya, Mølnvika og Vestre Rakvika i Nærøysund kommune. Fra landtak planlegges sjøkabel med lengde fra 190 til 215 km ut til Heidrunfeltet, og derfra videre til Åsgård B og Kristin.

Ønsker innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres

NVE vil fastsette et utredningsprogram for planene. Det skal dekke nødvendige utredninger av konsekvensene for hele kraftforbindelsen fra land og ut til plattformen(e). Gjennom høring av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av en konsesjonssøknad.

NB: Dette er en ny sak, og gjelder ikke konsesjonen som tidligere er gitt angående Draugen og Njord, i regi av Okea. Der ble det også gitt tillatelse til ny transformatorstasjon på Straum, med tilhørende jordkabel og sjøkabel.