Kunståpning på Roan Sykeheim

Fredag 1. desember kl 13:00 er det kunståpning på Roan Sykeheim.

Basert på århundrelange tradisjoner i kystsamfunn som Åfjord, hvor man dekorerte skinnfeller med symbolske mønster, har Amalia Fonfara trykket et havmotiv i en sammenhengende bord som omfavner Roan Sykeheim.  Som en klem. 
Skinnfellen er også utgangspunktet for hennes helt magiske performance som du kan oppleve på sykeheimen førstkommende onsdag.  Mens det fysiske verket på sykehjemmets vegger har fått tittelen Navlestreng, heter performancen Navlestrengsritual.  De to verk skuer ut over tiden, kanskje inn i evigheten.  De stopper oss varsomt i vårt daglige stress og forærer oss et øyeblikk av absolutt nærvær.  Du trenger ikke å forstå alt.  Det holder å være med, lytte og kanskje åpne blikket.  Altså å se på noe uten å vite helt hva det er. 
Velkommen!