Høring: Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Åfjord kommune

Kommunestyret skal gjennomgå godtgjøringer til folkevalgte i forbindelse med kommunevalget.

Åfjord kommune legger nå Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Åfjord kommune ut på høring. Forskriften legges frem for godkjenning i kommunestyremøtet 14.12.2023.
Frist for innspill til Forskriften er satt til 04.12.2023.

Innspill sendes via kontaktskjema eller til postmottak@afjord.kommune.no.  

Merk innspillet med 23/2955.

Her er lenke til forslag til ny forskrift (PDF, 190 kB)

Her er lenke til opprinnelig forskrift