Flytter elevene fra Sør-Roan til Brandsfjord skole

Kommunestyret vedtok flytting fra august 2024.

Det er tidligere vedtatt overflytting av elevene på ungdomstrinnet, fra januar 2024. Utfordringer med lave elevtall og manglende rekruttering gjør at også små- og mellomtrinnet vil flytte etter. Det vedtok kommunestyret i sitt møte 25. april.

Les vedtaket nedenfor. Innstillingen, samt bakgrunn for saken, ligger i følgende lenke: Overflytting av elever, saksdokument innkalling

TV-sending fra møtet, og behandling av saken, finner man her: Kommune-TV, møte i kommunestyret 25.04.24

Vedtaket

Hensyn til å gi nødvendig og lovpålagt opplæring til elevene, med et faglig og sosialt forsvarlig miljø i skolehverdagen er avgjørende i saken.

«Med dette som utgangspunkt vedtar Åfjord kommunestyre med virkning fra august 2024 å flytte elevene på små- og mellomtrinnet ved Sør-Roan skole til Brandsfjord skole.»

Kommunestyret ber administrasjonen legge til rette for at overgangen for elevene som må flyttes blir smidigst mulig.

Kommunen skal følge opp veistrekningen og vintervedlikehold av fylkesveien fra Reppkleiv til Roan på fylkesvei 6312 og jobber med å få utbedret veistrekningen.

Det opprettholdes et SFO-tilbud sør for åsene også til høsten. Dette SFO-tilbudet i Roan-området skal ha samme åpningstider som de andre SFO-ene.

Utvalg for oppvekst og helse får mandat til å godkjenne SFO-tilbudet. Administrasjonens arbeid gjør at dette må være på plass før søknadsfristen for SFO-plasser 1. juni.