Regionkonsulent for Fosenregionen

De fire kommunene i Fosenregionen samarbeider på flere områder innen oppvekst og utdanning. Regionkonsulenten koordinerer dette arbeidet.

Stillingen er et samarbeid mellom kommunene i Fosenregionen og Fylkesmannen i Trøndelag. Stillingen er i 100 prosent. Oppdragsgiver for regionkonsulenten er Oppvekstforum Fosen (OFO). Det er et nettverk som består av de ansvarlige for oppvekst i kommunene. Nettverket har møter annenhver måned. Regionkonsulenten deltar også på møter med Fylkesmannen, og er Fylkesmannens kontaktperson i regionen.

Utvikling

Regionkonsulenten legger til rette for å utvikle kompetanse, samt å få gjennomført prosjekter innen oppvekst.

Eksempler på områder for samarbeid er

  • Ekstern skolevurdering – DEKOM
  • Lokalt gitt muntlig eksamen
  • Fosennettverket – et lærende nettverk for alle skoler - DEKOM
  • NY som lærer på Fosen (Nyutdannede barnehage- og grunnskolelærere)
  • BAKOM-prosjektet (barnehagebasert kompetanseutvikling) REKOM
  • Tilsyn med barnehagene
  • Regionale etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i barnehager og skoler
     

Barnehage

Kommunene på Fosen samarbeider både om kompetanseutvikling og tilsyn på barnehagene på Fosen.

Det er regionkonsulenten som koordinerer dette arbeidet, i samarbeid med OFO (Oppvekstforum Fosen) og Kompetansenettverk Fosen (REKOM).

Regionale kompetansetiltak som tilbys barnehagene på Fosen er forankret i Strategisk kompetanseplan for perioden 2019 - 2022. Denne planen bygger på den nasjonale kompetansestrategien «Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2022», og legger opp til å sikre barnehagebasert kompetanseutvikling i barnehagene på Fosen