- Det gode miljøet betyr mye

Mia Johanne Stjern er andreårs lærling som helsefagarbeider i Åfjord. Hun har fått godt utbytte av lærlingtida i kommunen. Mia mener nøkkelen til en fin lærlingtid er god oppfølging, samt at man selv har en positiv innstilling.

21-åringen startet tidligere på utdanning innen bygg og anlegg, men fant etter hvert ut at valget ikke var noe for henne. Mia søkte derfor på jobb som «sommerfugl» i Åfjord kommune. Det er et tilbud til ungdom om sommerjobb i kommunen, blant annet innen helse. Et mål med sommerfugl-ordningen er at ungdom kan få prøve seg i ulike yrker, med tanke på en eventuell fremtidig karriere. Kommunen tilrettelegger arbeidet og oppfølgingen best mulig, slik at sommerfuglene får prøvd ulike og relevante oppgaver. Ordningen ble en innertier for Mia, som fikk lyst på mer arbeid innen helsesektoren.

Godt samarbeid

- Jeg fikk et veldig godt inntrykk av jobben og arbeidsplassen, og bestemte meg for å gå videre med studier som helsefagarbeider. Nå er jeg inne i det andre året som lærling. Det trives jeg godt med, og har fått bekreftet at dette var det riktige valget for meg, forklarer Mia.

 Åfjordingen har tidligere hatt lærlingtid på sykehjem og bo- og oppfølgingstjenesten. Akkurat nå er hun i hjemmesykepleien. Arbeidsdagen i disse dager starter normalt med rapport fra gårdagen eller nattevakten. Runden ut til brukerne består av ulike oppgaver, som morgenstell, gi tabletter og å sørge for at de spiser maten sin. Hver uke får Mia en teoretisk oppgave av veilederen sin, en såkalt case. Mia skriver hvordan hun løser oppgaven, og hvorfor hun gjør det akkurat sånn hun beskriver. Alt knyttet opp mot kompetansemålene. Både teori og praksis kan ofte være utfordrende for en lærling i et krevende yrke. Mia sier det er lett å bli usikker. Da er det heldigvis god hjelp å få.

Føler seg trygg

- Jeg har mange ganger følt på usikkerhet med tanke på oppgavene. Det tror jeg er ganske vanlig, ikke minst som lærling. Derfor er det kjempefint at det alltid er hjelp i nærheten. Det er kort vei til veilederen min, eller til gode kolleger som hjelper meg. Det gir meg en trygghet som er viktig. Det er noe av det jeg verdsetter mest som lærling i Åfjord. Jeg følges opp på en veldig god måte, som gjør at jeg føler meg trygg på meg selv, fortsetter 21-åringen.

 Den faglige lederen for helsefag i Åfjord kommune, Bjørg Markanes, sier at akkurat dette er viktig for kommunen. Som ny i faget, og som lærling, skal man få tett og god oppfølging. Bjørg sier hun selv prøver å være så tilgjengelig som mulig for lærlingene.

Ressurs for hverandre

- Vi jobber selvsagt tett sammen med tanke på kompetansemålene, med jevnlige møter og oppfølging. Samtidig er det viktig å tenke lenger enn selve faget. Vi må se personen som en helhet. For eksempel trenger en lærling som flytter til kommunen mer oppfølging, med tanke på å skape trivsel og sosiale arenaer utenfor arbeidet. Likedan må lærlingene få tid i starten til å bli kjent med omgivelsene og kollegene. At de trives og føler seg trygge er avgjørende for en fin lærlingtid, sier Markanes.

Mia Stjern og Bjørg Markanes. - Klikk for stort bilde

Lærling Mia sammen med faglig leder Bjørg Markanes. Tett samarbeid og god oppfølging av lærlingene er høyt prioritert.

 Den faglige lederen påpeker at lærlingen også er en ressurs for kommunen, og at de blir en del av miljøet på arbeidsplassene.

- Vi har også ting å lære av lærlingene, i tillegg til at de bidrar positivt sosialt. De er en berikelse for hele fagmiljøet vårt. Personlig setter jeg også stor pris på å se utviklingen hos lærlingene. Det er også veldig artig å bidra til å skape fremtidens fagarbeidere, fortsetter Markanes.

Del av miljøet

Mia har funnet ut at hun liker godt å jobbe med mennesker. Det er en viktig egenskap for en helsefagarbeider. Lærlingen sier det føles godt å gå hjem fra jobb, i visshet om at hun har bidratt til å gi noen en god hverdag.

- Det er fint å hjelpe folk med ulike behov. Samtidig er det flott å få møte mennesker. Mange av dem deler også historier fra gamle dager, noe som er interessant, forklarer Mia. Hun trekker fram engasjert og interessert som gode egenskaper for en lærling som helsefagarbeider. Selv spør hun gjerne om å få delta på oppgaver andre gjør, hvis det passer sånn. Det er også viktig å være pliktoppfyllende og lærevillig. I tillegg må man kunne samarbeide godt med kolleger. Det er visstnok lett i Åfjord.

- De gode arbeidsmiljøene er viktig for meg, og betyr mye. Vi har det steikartig på jobb. Det er mye humor, og jeg føler at jeg kan være meg selv. Vi ansatte har en god tone, og hjelper hverandre faglig når det trengs. De gode arbeidsmiljøene gjør det lettere å være fersk i faget. Ingen spørsmål er for dumme å stille, og man føler at man blir en del av miljøet. Jeg vil anbefale andre som vurderer lærlingplass å gjennomføre den i Åfjord. Her blir du tatt godt vare på, sier Mia.

Gleder seg

Nå nærmer det seg innspurten av lærlingtiden for Mia, før fagprøven skal tas. Hvis den bestås, er veien videre allerede klar.

- Jeg har fått tilbud om fast jobb i hjemmesykepleien i kommunen. Så jeg er kjempefornøyd. Her trives jeg godt, og ønsker å fortsette. Så fremt jeg består fagprøven, som selvsagt er planen, så blir det 100 prosent stilling etterpå. Så man kan trygt si at lærlingtiden min har vært veldig fin. Nå gleder jeg meg til fremtiden i helsesektoren i Åfjord, avslutter lærling Mia Johanne Stjern.

Lærling Mia ved et apparat og en annen person. - Klikk for stort bilde

 

 

Mia på vaskerommet. - Klikk for stort bilde