BAKOM

BAKOM-prosjektet på Fosen var forankret i Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen 2016 – 2018. 

Denne planen bygger igjen på Kompetanse for framtidens barnehage – Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020, men er også knyttet til allerede igangsatte utviklingsarbeid eller prosjekter i barnehagene.

I BAKOM-prosjektet var det DMMH som er engasjert som eksternt fagmiljø. De 30 barnehagene som deltok i prosjektet fikk knyttet til seg en veileder fra DMMH som skulle støtte og veilede ledergruppene i arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling.

I prosjektperioden ble det etablert lærende nettverk for utviklingsgruppene som skal støtte utviklingsarbeidet i den enkelte barnehage, og som videreføres i ny strategiplan for Fosen for perioden 2019 - 2022

Prosjektperioden for BAKOM var fra 2016 - 2018. Første halvdel av 2019 ble satt av til sluttevaluering av prosjektet med tanke på å videre arbeid med barnehagebasert kompetanseutvikling i barnehagene i vår region.