Renovasjon

All offentlig renovasjon i Åfjord driftes av Fosen Renovasjon. I den nordlige delen av kommunen leies Midtre Namdal Avfallsselskap inn for å ta imot levering av avfall (Rulle). Spørsmål om tjenesten skal rettes til Fosen Renovasjon.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill? Kontakt Fosen Renovasjon:
Telefon 73 85 85 90
E-post: post@fosen.renovasjon.no
Hjemmeside: fosenrenovasjon.no (for tømmekalender med mer)

Avfall

Den nordlige delen av kommunen har mobil gjenvinningsstasjon, kalt Rulle. Det er også fast mottak av avfall på Monstad.

Priser

Kommunale avgifter/gebyrer (PDF, 914 kB) (Priser for renovasjon ligger på side 8)

Åpningstider

Trykk her for åpningstider (fosenrenovasjon.no) for stasjonen på Monstad og Rulle.

Ønsker du å levere på Monstad utenom åpningstid? Kontakt Vedsentralen på Fosen Vekst. De har telefon 72 53 08 50. De nås også på telefon 970 14 760 eller 474 74 556.

VI vil oppdatere med kartpunkter etter hvert.

Hva kan leveres?

Oversikt over hva som kan leveres ser du på fosenrenovasjon.no (nedenfor åpningstidene).

Alt avfall leveres til videre behandling og gjenvinning. Unntatt rene masser (jord, stein og røtter) som brukes som fyllmasse på den nedlagte grovavfallsplassen.

Større kvanta spesialavfall skal leveres direkte til operatørselskapene:

  • Veglo miljøservice AS - telefon: 74 80 66 09
     
  • Børstads Transport AS - telefon: 72 84 77 00

Ønsker du å vite mer om kommunens renovasjonsordning, kan du ta kontakt med Fosen Renovasjon.

Nyttige lenker

Veglo miljøservice AS
Børstad Transport AS
Fosen Renovasjon 

Næringsavfall

Trykk her for å komme til Fosen Renovasjon Næring

Har bedriften din avtale med et gjenvinningsfirma, ta direkte kontakt med firmaet.

Kildesortering for fritidseiendommer

Lovverk

Kommunens hjemmel for å utføre tjenesten finner du i Forurensningslovens § 30. om kommunal innsamling av forbruksavfall.

Kommunens hjemmel for å ta betalt for tjenesten finner du i Forurensningslovens § 34 om avfallsgebyrer.