TT-kort

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for deg som ikke kan bruke kollektivtransport på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom.

Hvem kan søke?

For å kunne søke, må du

  • være ute av stand til å benytte buss eller annen kollektivtransport på egenhånd, eller ta deg frem til holdeplass

  • ha en nedsatt funksjonsevne som antas å vare lenger enn to år

  • være folkeregistrert i Åfjord

Hva benyttes TT-kort til?

Ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser. Den skal ikke brukes til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av NAV. Kortet fylles to ganger i året.

Slik søker du

Søk om TT-kort

Skjemaet kan også fås i publikumsmottaket på Å!, samt på servicekontoret på Julie Næss-tunet. Skjemaet kan også fås hos hjemmetjenesten på Åfjord Helsesenter.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ordningen driftes av fylkeskommunen.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Du betaler en egenandel for tjenesten. Pris oppdateres om kort tid.