TT-kort

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for deg som ikke kan bruke kollektivtransport på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom. 

Tilbudet driftes av fylkeskommunen, som tar imot og behandler søknadene.

Hvem kan få TT- kort? 

Du kan få TT-kort hvis

  • du ikke kan reise med kollektive transportmidler på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller varer i lenger enn to år 
  • du har folkeregistrert adresse og er bosatt i Trøndelag 
  • legen din har sendt inn legeerklæring om hvorfor du trenger TT-kort. Merk at du også må sende inn søknad om TT-kort i eget skjema. 


Det gir ikke rett til TT-kort hvis

  • du har vansker med å bære varer, bagasje eller annet mellom hjem og stoppested 
  • du ikke har tilbud om offentlig transport på hjemstedet

Hva benyttes TT-kort til?

TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje.

Søknadsskjema

Mer informasjon og søknadsskjema finner man på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune:

TT-kort (ekstern lenke)

Har du spørsmål, kontakt fylkeskommunen via kontaktinfoen på nettsidene deres.