Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad, som gis av NAV. Du bør vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Slik søker du 

Du søker om økonomisk sosialhjelp på NAV sine nettsider. 

Søk om økonomisk sosialhjelp

Veileder før du søker

NAV har utviklet en veileder for økonomisk sosialhjelp. Veiviseren er lagt tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at dersom du skal søke sosialhjelp at du går inn og prøver denne. All informasjonen er korrekt og skal være skrevet på en enkel og forståelig måte.

Les mer på siden til NAV.