Spørretime i kommunestyret

Alle som er bosatt i Åfjord kan stille offentlige spørsmål til kommunestyret. For å sikre gode svar, bør spørsmålene helst være forelagt ordføreren senest to dager før møtet.

Spørretimen foregår slik:

 • Før hvert møte åpnes det for inntil 30 minutters offentlig spørretid. Det skjer i møtesalen. Noen møter har ikke spørretime. Det gjelder møter der budsjett, handlingsprogram og kommuneplan behandles. Det samme gjelder ekstraordinære møter.
   
 • Spørsmål må stilles i starten av møtet. Når det ikke kommer noen flere spørsmål er spørretimen over.
   
 • Alle personer som er bosatt  i kommunen kan stille spørsmål. Både til ordføreren, kommunestyret eller hver enkelt politiker. Medlemmer i kommunestyret kan ikke selv delta med spørsmål. Stilles det spørsmål til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare det. For å sikre gode svar, bør spørsmålene helst være forelagt ordføreren senest to dager før møtet.
   
 • Spørsmålene skal i hovedsak være muntlige. Og fremsatt av den som spør. Men også skriftlige spørsmål kan stilles. Disse leses i så fall opp av ordføreren.
   
 • Spørsmålene må gjelde kommunale forhold. De må være av allmenn interesse for innbyggerne i kommunen.
   
 • Spørsmålene skal være korte. Det må normalt kun ta ett minutt å stille dem. Og inntil to minutter å besvare dem. Det kan gis tid for inntil to korte replikker. Man kan ikke stille spørsmål til saker som står på sakslisten for møtet.
   
 • Spørsmål som bør stilles administrasjonen avvises. Dette er opp til ordføreren å vurdere. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart, utsettes til neste møte.