Fosen Lønn

Fosen Lønn er felles lønningskontor for kommunene på Fosen, med tilhørende firma og kirkelige fellesråd.

Telefontid er hverdager kl. 12.30-15.30.

Ansatte som har spørsmål om lønn m.m., må henvende seg til lederen sin. Ledere skal være informert om hvem som kontakter Fosen Lønn fra enhetene/firmaene. Se kontaktinfo nedenfor, for hvem som har ansvar for hvilke kommuner.