Organisasjonen Åfjord kommune

Åfjord kommune består av fire sektorer. Øverste leder er rådmann Per Johansen.

Våre sektorer er

  • Helse og velferd (sektorsjef er Sissel Rånes Braseth)
  • Oppvekst (sektorsjef er Reidun S. Dypaune)
  • Landbruk og tekniske tjenester (sektorsjef er Lars Helge Kolmannskog)
  • Kultur, idrett og frivillighet (sektorsjef er Jan Ove Berdahl)

Hver sektor har flere enheter, med egne enhetsledere. I 2022 hadde kommunen 467 årsverk.

Organisasjonskart

Bilde av enhetene i organisasjonen. - Klikk for stort bilde