Kunngjøringer og offentlig ettersyn


Kunngjøringer og saker/planer til offentlig ettersyn:

Vedtok endring av detaljregulering for Sumstadlia hyttefelt (frist for å klage er 10. mai)

Vedtok reguleringsplan for eiendommen Ratvik (frist for å klage er 10. mai)

Vil endre krav om tidsfrist i saker med oppmålingsforretning (frist for merknader er 13. mai)

Foreslår "Forskrift om adresser på eiendom og bygninger og om skilting" (frist for merknader er 27. mai)