Kunngjøringer og offentlig ettersyn


Kunngjøringer og saker/planer til offentlig ettersyn:

Vil utvikle området Eitertunga på Stokkøya (frist for å gi merknader er 30.07.2024)