For salongvirksomheter

Ønsker du å starte opp eller overta en frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet eller lignende? 

Kriterier og vilkår

  • Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte. Det skal være innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter tilpasset virksomhetens art og størrelse.
     
  • Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk risiko, og kan heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Innredningen og utstyret skal tilpasses virksomhetens art og størrelse, samt hvor mange personer som oppholder seg i lokalene.
     
  • Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet skal tilfredsstille kravene de to foregående kravene før de tas i bruk. Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet må i tillegg være godkjent av kommunen før de tas i bruk, og kan bare utøves i godkjent lokale.
     
  • Krav om melding eller godkjenning gjelder også når eksisterende virksomhet skifter eier og ved større ominnredninger.

Godkjenningsplikt

Hvis du skal starte opp en salongvirksomhet, må du melde fra til Fosen Helse IKS på forhånd. Meld fra til: 

Eli M. Mælan
Miljøhygieniker / Yrkeshygieniker for Miljøretta helsevern

E-post: eli.maelan@folkehelsefosen.no