Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Open Call Åfjord Art Month

Åfjord Art Month ønsker å skape flere utstillingsmuligheter for unge kunstnere i nordiske land. Nå har man mulighet til å søke på et spennende kunstprosjekt i Åfjord.

Open call art month hel tekst. - Klikk for stort bildeNorsk versjon
 

I Åfjord kommune på trøndelagskysten er vi opptatt av hvilke former kunst kan ta, og hvor den kan vises. Hva skjer når man tar kunsten ut av museet? Hvordan kan kunsten finne nye plasser og nye former? Hva betyr det for et samfunn at kunst og kunstnere er til stede? Vi undersøker infrastrukturen som mangler på kunstområdet, men som finnes for de fleste andre profesjoner. Hvor går du når du ferdig med din utdannelse og gjerne vil være en del av samfunnet?

I Åfjord kommune vil vi være de unge kunstneres første utstillingssted. Vi vil skape flere utstillingsmuligheter for unge kunstnere, og går gjerne utradisjonelle veier for â finne nye steder hvor kunsten kan få plass. November 2023 er de unges kunstmåned i Åfjord, og vi vil undersøke hvordan kunst kan innta nye plasser og transformere dem til utstillingssteder.

Søknaden er åpen for alle medier

Vi kommisjonerer verk av fem kunstnere som vil bli vist på Åfjord Art Month. Vi søker kunstnere som undersøker sosiale normer og som i sin praksis vender opp ned på normer, stiller spørsmål ved det vi tar for gitt, og får oss til å oppdage at spilleregler vi opplever for sannhet kun er noe vi har bestemt på et gitt tidspunkt. Vi er åpen for tolkninger av et så bredt tema, og vil gjerne oppdage nye måter å se normer på. Du kan ha en praksis som forholder seg til store filosofiske spørsmål eller spørsmål om demokrati, makt eller gruppernormer på sosiale medier. Eller kanskje kjenner du et hverdagsritual eller en tradisjon fra ditt hjemsted som du lurer på hvordan og hvorfor det har blitt slik som det har blitt? Vi søker kunstnere som Iiker å stille spørsmålstegn ved det sosialt aksepterte, og som viser oss at ting kan gjøres, tenkes og snakkes om på tusen ulike måter.

Vi inviterer unge kunstnere og kunstnerkollektiv fra nordiske land til å søke. Søknaden er åpen for alle medier, enten det er video, lys, installasjonskunst, involverende kunst, performance, maleri, skulptur eller tegning.

Sparring

Du oppfordres til å søke med dine egne verk, med en kort beskrivelse av din praksis. Du skal ikke bruke tid på å tenke ut utstillingsidé. De valgte kunstnere vil få tilbudt et research residency i Åfjord, og vil deretter få tid i eget verksted til å utvikle verkene. I produksjonsperioden opp til utstillingen vil du få sparring fra kuratorer og kunstnere. Et panel av kunstnere, kuratorer og innbyggere i kommunen vil stå for utvelgelsen av kunstnere. Åfjord Art Month samarbeider med K-U-K galleri i Trondheim og det vil i utstillingsperioden bli vist verker begge steder.

Hvem kan delta

Profesjonelle kunstnere fra de nordiske landene som er i de første ti år av deres karriere kan søke.

Vi tilbyr:

  • Honorar på 3250 EUR
  • Materialbudsjett på 1950 euro
  • Utstilling i Åfjord
  • Et nettverk av medkunstnere fra de nordiske land
  • Kuratorisk sparring gjennom hele produksjonsperioden
  • 2 ukers research residency i Åfjord kommune

Om du blir valgt, forventer vi at du kan delta på månedlige digitale møter med de øvrige kunstnerne opp til utstillingen.

Innhold i søknaden

Din søknad skal samles i et PDF-dokument, og skal inneholde:

  • Forside med ditt fulle navn, kontaktadresse, e-post og telefon
  • En portefølje bestående av 5-8 av dine verk. Om din dokumentasjon inneholder video eller lyd, ber vi om at dette lastes opp på YouTube eller Vimeo, og at linken legges i søknaden
  • En kort beskrivelse av din praksis (maks 300 ord)
  • CV (Merk: Du kan ha en sterk praksis uten nødvendigvis å ha en Iang CV. Vi vil fortrinnsvis se på dine verk og din beskrivelse).

Send søknaden på maksimum 5 MB til kirsten@kirstenbertelsen.com, og skriv Søknad 2022 og ditt navn i subjektfeltet.

Søknadsfristen er 15.01.2023 23:59.CEST. Søknader som ikke er komplett i henhold til kravene over vil ikke bli vurdert. Utvelgelsesprosessen vil foregå i januar og februar, og søkere vil få svar innen 10. mars 2023.

For spørsmål, kontakt:

kirsten@kirstenbertelsen.com

ingrid@bygda20.no


Open Call gjennomføres med støtte fra Nordisk Kulturfond, Norsk kulturfond/Kulturrådet, Trøndelag fylkeskommune og Åfjord kommune.

invitasjon til Åfjord art month. - Klikk for stort bilde