Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et tilbud til deg som har risiko for å falle, eller som av ulike grunner har behov for å tilkalle hjelp.

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarmen er en alarmknapp som bæres som et smykke rundt halsen eller som en klokke. Alarmknappen er koblet til mobilnettet. Når du trykker på knappen går alarmen hos en alarmsentral, som sender hjelp hjem til deg. Det monteres en nøkkelboks utenfor inngangsdøren, som oppbevarer nøkkelen til inngangsdøren.

NB: Innvilges du trygghetsalarm, vil vi sammen med deg sette opp en kontaktliste for hvem som kontaktes når alarmen går. Dette kan være pårørende, eller noen andre som står deg nær, i tillegg til hjemmesykepleien. Pårørende/kontaktperson vil være de som kontaktes først, når alarmen går.

Hvem kan søke?

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen, og er utrygge som følge av

  • kronisk sykdom, som medfører nedsatt førlighet og høy risiko for fall
     
  • sterk bevegelseshemming, som rullestolbrukere
     
  • angst for å være alene

Slik søker du

Søk på helse- og omsorgstjenester

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Tilknytningen koster 400 kroner. Dette betales kun en gang. Leieprisen for trygghetsalarmen er 384 kroner i måneden.

Hvis trygghetsalarmen er erstatning for pleie- og omsorgstjeneste, skal den være gratis. Egenandelen for trygghetsalarm er den kostnaden kommunen betaler for leie per alarm.