Middag levert hjemme

Bor du hjemme, men er ikke i stand til å lage middag selv? Da er det mulig å søke om å få levert mat hjemme. Vi leverer måltidet på døra di.

Hva tilbyr vi? 

Måltidene består av hovedrett, samt suppe eller dessert. Det er ny meny hver uke. Vi kan levere på alle hverdager. Du bestemmer selv hvor mange middager du ønsker i uka.

Du har selv ansvar for å avbestille leveringen. For eksempel hvis behovet opphører, du reiser bort eller får besøk. Du må avbestille innen tre dager før leveringen. Du avbestiller til kjøkkenet som leverer maten din (dette står opplyst i vedtaksbrevet). Middag som ikke er avbestilt vil bli fakturert.

Hvem kan få tilbudet? 

Hjemmeboende eldre eller andre personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Slik søker du

Søk på helse- og omsorgstjenester

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Pris er 132 kroner per porsjon, inkludert utkjøring.