Skolefritidsordning (SFO)

SFO er et tilbud for barn som trenger tilsyn og omsorg før og etter skoletid.

Søknadsfristen for SFO er 1. juni. Det er viktig at fristen overholdes. Hvis det er ledig kapasitet, kan vi ta inn barn i løpet av året.

NB: Man må søke om SFO for hvert nye skoleår.