Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Foreldregruppe med veiledning (ICDP)

Er du forelder/foresatt og ønsker å utveksle erfaringer med andre? Vi tilbyr grupper med lav terskel for å delta.

Her finner du informasjon om foreldregruppe våren 2023

Tilbudet er for alle med barn og unge fra 0 til 18 år. Man må være bosatt i Åfjord kommune.

På samlingene møtes foreldre i grupper på seks til ti personer. Her utveksler man erfaringer og reflekterer over utfordringer man møter i hverdagen. Som for eksempel skjermtid for barna, leggetider, måltider eller andre utfordringer. Målet er at den enkelte foresatt/forelder skal finne trygghet og bekreftelse på at de er gode foreldre. Det gjøres ved å bli bevisst på hva de gjør som er bra for barna. Vi diskuterer viktige tema, men det skjer i en uhøytidelig sosial setting.

Veiledningen baseres på programmet ICDP.  Trykk her for mer informasjon (ny fane).

Studie finner at foreldreveiledning virker (ny fane)

Ønsker du å delta?

Kontakt ICDP-koordinator Eva Berdal Nygård på e-post evab.nygaard@fosenskole.no eller telefon 997 92 243. Du kan også kontakte barnehagen eller skolen til barnet, for mer informasjon.

Har du lyst til å delta, men er i tvil? Ta gjerne kontakt, for å høre mer.

Hvor og når holdes kursene?

Vi har normalt holdt foreldregrupper høst og vår, alt etter interessen. Tid og sted fremover vil avhenge av etterspørselen.

Gruppa møtes normalt åtte ganger, én gang i uka. Hvert møte varer 1,5 time.

Hvem holder kursene?

De ansvarlige for samlingene er sertifiserte veiledere fra Åfjord kommune.

Må begge foreldre/foresatte delta?

Det er veldig bra om begge foreldrene/foresatte deltar. Hvis det ikke er mulig, går det fint om bare en deltar også.

Hvis mulig, vil vi tilby gratis barnepass mens samlingene pågår. Da tilbyr vi i så fall gratis kveldsmat for barna. Dermed er det bare er å ta kveldsstellet etter henting. Eventuell barnepass vil avklares med hver gruppe på forhånd.

Kontakt

Ta kontakt med din lokale barnehage eller skole, eller kontakt ICDP-koordinator Eva Berdal Nygård på e-post evab.nygaard@fosenskole.no eller telefon 997 92 243.

Intervju med tidligere deltakere

Tilbakemeldingene på samlingene har vært veldig gode. Her kan du lese intervju med to av dem som har deltatt: Intervju med en tidligere deltaker

Video om ICDP:

Kontakt

Eva Berdal Nygård
ICDP-koordinator
E-post
Mobil 99 79 22 43