Borgerlig vielse

Dere kan gifte dere borgerlig hos Åfjord kommune.

Hva gjør jeg først?

Ta først kontakt med publikumsmottaket til rådhuset. Da får dere avtalt et møte med kommunen. Der vil dere få diskutere det praktiske. Når tid og sted for vielsen er avklart kan dere fylle ut såkalt egenerklæring. Det gjøres via lenken nedenfor. Der finner dere en stegvis beskrivelse over skjemaene som må fylles ut. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. For innbyggere i Trøndelag, Møre og Romsdal sendes skjemaene til Skatt Midt-Norge, Postboks 2060, 6402 Molde. Folkeregisteret foretar så en såkalt prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Den er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål om prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hva koster det?

Borgerlig vigsel er gratis.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Dere kan gifte dere borgerlig:

  • ved hvilken som helst kommune i Norge 
  • ved norske utenriksstasjoner som har rett til å vie
  • for utenlandske myndigheter

I Åfjord kommune: Sted og tid avtales gjennom en samtale med oss på forhånd. Det er lov å komme med personlige ønsker for hvor og når vielsen skal finne sted.

I kommunen har vi tre personer som er valgt ut til å kunne vie par. Disse er ordfører, varaordfører og sektorsjef for oppvekst.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielsen. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne. Men det kan også være to andre myndige personer.

Noen ganger kan den ene parten i paret snakke et annet språk. Da må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fast tekst for borgerlig vigsel.

Her kan du se teksten som leses opp (PDF, 311 kB)

Så blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigseleren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli sendt til dere i etterkant. Det gjøres av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed om det på forhånd. Og gjerne når dere bestiller tid for vielsen. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når dere kan utveksle ringer.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi i så fall beskjed om det på forhånd.

Man kan ta bilder under og etter seremonien. Det må skje etter avtale med vigsleren.