Fakta om kommunen

Hva har Åfjord å by på?

For informasjon om å leve og bo i Åfjord, les mer på afjord.no

Nettstedet viser bl.a. fritidstilbud, opplevelser, butikker og får snart en Hva skjer-kalender. Der finner man etter hvert også en oversikt over alle utlyste stillinger i Åfjord. 

Info om kommunale tjenester

På kommunens hjemmesider, som du besøker nå, får du en oversikt over kommunale tjenester. Det samme gjelder nyheter som angår kommunale tjenester, eller annen viktig samfunnsinfo. Følg oss gjerne på Facebook.

Nedenfor er utvalgte tall om kommunen.

Folketall per 30. mars 2023: 4 280

Antall nasjonaliteter: Cirka 30 (tall fra 2018)

Antall husstander: 1 989 (tall fra Bring fra mai 2023)

Antall fritidsboliger: 1 921 (tall fra 2018)

Antall innbyggere per kvadratkilometer: 3,3 (tall fra 2018)

Areal totalt: 1 329,2 km²

Areal fastland: 1 255,3 km²

Antall øyer: 982

Innsjøer: 73,9 km²

Kystlinje landfast: 312,8 km

Kystlinje øyer: 467,9 km

Samlet kystlinje: 780,7 km

Høyeste fjell: Finnvollheia (765,2 m.o.h.)

Største innsjø: Stordalsvatnet (4,22 km²)