Tilbyr nye kurs i Mestring av depresjon (KiD)

Første samling er 11. september. Tilbudet er for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaringer med symptomer på depresjon. Tilbudet er gratis. Frist for påmelding er 5. august.

Tid: Første samling er 11. september 2024, klokken 11.30-14.00. Sted vil avklares senere.

Alle datoer:

11. september
18. september
25. september
2. oktober
9. oktober
16. oktober
23. oktober
30. oktober
27. november
15. januar 2025

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 timer, med innlagte pauser. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

Kurset er gratis. Frist for påmelding er 5. august.

Kursboka “Å mestre depresjon” blir brukt aktivt på hele kurset.

For mer informasjon og/eller påmelding, kontakt en av kurslederne. Kursdeltakere kan også henvises til kurset fra sin fastlege/behandler, eller ved annen kontakt med helsetjenesten.

Kursledere:

 • Karin Rømma, tlf. 97 76 06 42
 • Tina Øverdal, tlf. 41 46 02 30
 • Eva Fagerdal, tlf. 90 27 80 50

Hva er KiD?

Kurs i depresjonsmestring (KiD) er basert på kognitiv atferdsteori. Dette er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon. Kurs som tiltak er godt dokumentert som effektivt, på linje med individuell kognitiv terapi.

Målet med kurset er å 

 • forkorte varighet av depresjon
 • redusere intensitet av symptomer på depresjon
 • gjenvinne funksjon
 • forebygge nye episoder med depresjon
   

Noen vanlige tegn på depresjon:

 • Nedstemthet
 • Fravær av glede
 • Tap av energi
 • Mindre kontakt med andre
 • Tanker om skyld og verdiløshet
 • Søvnproblemer
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker

Innhold i kurset

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsessirkel. Det fører igjen til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet.

Kognitiv atferdsterapi retter seg mot å endre negative tanker – og atferdsmønstre som bidrar til nedstemtheten.
På kurset lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, samt å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet.

Se mer informasjon om Kurs i Mestring av Depresjon (KiD) på hjemmesidene til Rådet for Psykisk Helse, www.psykiskhelse.no.

Informasjon til lege/behandler

Henvisning
Kursdeltakerne kan henvises til KiD av fastlege/behandler eller helsetjenesten. Kurset er effektivt ved mild/moderat depresjon. Kurset kan gis alene, tilbys som en modul av flere tiltak, eller som tillegg til medikamentell behandling.
Ved henvisning til KiD skal kursleder ha en vurderings-/forsamtale med deltaker, der det bl.a. informeres om kursets innhold og form.

Metode
KiD bygger på kognitiv sosial læringsteori og er strukturert tiltak med lite frafall og gode resultat. Det drives nå KiD-kurs over hele landet i regi av helseforetak, kommuner og private aktører. Kursene ledes av en godkjent kursleder med helsefaglig grunnutdannelse på minimum høgskolenivå. Opplæringen av kursledere støttes av Helsedirektoratet, og gjennomføres over hele landet i regi av Fagakademiet.

Forskning
Effekten CBT og CBT baserte kurs har ved depresjon er godt dokumentert i internasjonal forskning. Folkehelseinstituttet rangerer i sin rapport ”Bedre føre var” (2011:1) slike kurs blant de 10 høyest prioriterte tiltakene.