Brøyting og strøing av veier

Brøyting blir normalt foretatt før det er 10 - 15 centimeter snø. Strøing på kommunale veier prioriteres på bratte veistrekninger.

Ved store snøfall vil det ta tid å rekke å brøyte alle veiene. Vi prioriterer brøyting av gangveier, veier til rutegående trafikk, samt andre utvalgte plasser. Vi ber om forståelse og tålmodighet for at brøytingen tar tid, spesielt ved store mengder nedbør. De som brøyter gjør sitt beste for å rekke over alle områdene raskest mulig.

Strøing

Strøing på kommunale veier prioriteres på bratte veistrekninger, samt på steder der normalt vinterutrustede biler og personer har vanskelig for å komme sikkert fram.

Etter veitrafikkloven skal man ta hensyn til kjøreforholdene. Det er viktig å se an forholdene, og sørge for at man er "godt skodd", før man kjører på vinterføre.