Parkering for forflytningshemmede (HC-kort)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede kalles også HC-kort. Kan du ikke gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg, har du anledning til å søke HC-kort. Det er krav om en legeerklæring som dokumenterer din helsesituasjon.

Hva er parkeringstillatelse for forflytningshemmede/HC-kort?

Tillatelsen gir rett til å parkere på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuell heis. Tillatelsen består av et parkeringskort utstedt til deg som person. Det at parkeringstillatelsen er personlig, betyr at tillatelsen følger den personen den er gitt til, og ikke en bestemt bil. For å kunne benytte deg av de rettighetene som følger av parkeringstillatelsen, må du legge parkeringskortet godt synlig i bilruta.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede/HC-kort.  NB: Du må også legge ved legeerklæring og passfoto. Søknadsskjemaet finnes foreløpig kun til utskrift/på papir.

Søknadsskjema om parkeringstillatelse (PDF, 345 kB)

Skjemaet må sendes til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord. Man kan alternativt levere skjemaet i publikumsmottaket på Å!/rådhuset eller på servicekontoret på Julie Næss-tunet.

Krav til deg som søker

  • Du må ha legeattest som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.
     
  • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.
     

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og denne har gått ut, kan du søke på nytt.

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen:

  • på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.
  • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser uten å betale avgift, og utover tillatte makstid.
  • på offentlige parkeringsplasser som ikke er avgiftsbelagt utover tillatte makstid.
  • på steder det innført boligsoneparkering.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen.  Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Lover og regelverk