Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er ment for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne som trenger hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.  Sykdommen eller den nedsatte funksjonsevnen må ventes å ha en varighet på minst to år.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med

  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • demens
  • utviklingshemming
  • allergier
  • funksjonsnedsettelse som følge av sykdom. For eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet
     

Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle, dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse. Og at det derfor påløper ekstrautgifter. Søknader for barn under skolealder krever dokumentasjon fra lege eller spesialisthelsetjeneste.

Slik søker du

Skjema for å søke finner du i lenken nedenfor:

Søk om ledsagerbevis (PDF, 24 kB)

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Lenker

Veiledende nasjonale retningslinjer