Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er ment for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne som trenger hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med

  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • demens
  • utviklingshemming
  • allergier
  • funksjonsnedsettelse som følge av sykdom. For eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Slik søker du

Skjema for å søke finner du i lenken nedenfor:

Søk om ledsagerbevis (PDF, 24 kB)

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis