Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Fakta om prosjektene

Nedenfor kan du lese mer om prosjektene for vindkraft i regionen. Helt nederst finner du kart over parkene. Du kan trykke på dem for å se kartene i større format. I tillegg til disse inkluderer prosjektet to vindparker sør for Trondheimsfjorden (Geitfjellet og Hitra 2).

NB: Dataene nedenfor er oppdatert før utbyggingen startet. Informasjon om eierforhold med mer kan ha endret seg i ettertid.

Her kan du lese Fosen Vind sin egen presentasjon av prosjektene (PDF, 5 MB)

Vindparker Fosen
  Installert effekt Antall vindturbiner
Storheia      288 MW          80
Kvenndalsfjellet      113,4 MW          27
Harbakfjellet      126 MW          30
Roan      255,6 MW          71
Totalt      783 MW        208

 

 • Hele konsesjonen på begge sidene av Trondheimsfjorden er på cirka 1 TW (1 057 MW). Det tilsvarer årlig strømforbruk til over 170.000 husstander. 
   
 • Prosjektet omfatter totalt 277 vindturbiner. Da er Geitfjellet og Hitra 2 tatt med.
   
 • Den totale investeringen for alle sju vindparkene er beregnet til 11 miliarder kroner.
   
 • Roan vindpark vil tilknyttes ny sentralnettstrafo på Hofstad. Storheia vil tilknyttes ny sentralnettstrafo i Åfjord. Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vil få felles nettilknytning til Hubakken i Åfjord.
   
 • Mottak for logistikk blir i hovedsak på havneområdet på Monstad. Der har kommunen satt av areal på 30 dekar til formålet. I tillegg planlegges det ny kai på det lokale Aunskjæret.
   
 • Totalt anlegges cirka 181 kilometer vei på Fosen, til adkomst og internveier.
   

Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet. De har ansvar for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA er et europeisk konsortium av investorer. Det er etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners. Og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW. Nordiv Wind Power har kjøpt de resterende 40 prosentene av selskapet. De ble kjøpt av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). 

Prosjektene vil gi etterspørsel etter en rekke eksterne tjenester. Lokalmiljøet har jobbet for, og har en forventning om, å få levere mange av dem. Tjenester som behøves er blant annet leie av tungtransport, verksted, lift og lastebilkraner. Samt verktøy og forbruksmateriell, diesel og rent vann, kontorpersonale og håndtering av avfall. Samt borttransport av spillvann, bemanning innen sikkerhet, diverse rengjøring og levering og oppsetning av stillas. Samt levering av elektriske komponenter, teltløsning for vindmølle-komponenter, kontor- og mannskapsfasiliteter. Samt veitransportledere, leie av biler, tilhengere og busstransport. I tillegg vil tilreisende arbeidskraft benytte lokalmiljøet til fritidsaktiviteter.

KART (trykk på kartene for større format):

Kartutsnitt vindpark. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartutsnitt Kvenndalsfjellet. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartutsnitt Storheia. - Klikk for stort bilde

Kontakt

Per Johansen
Rådmann
E-post
Mobil 908 64 799
Vibeke Stjern
Ordfører
E-post
Mobil 906 80 747
Einar Eian
Varaordfører
E-post
Mobil 975 82 737