Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Valg 2021

Valgdagen er mandag 13. september.

Sjekk gjerne at du står i manntallet. Les mer i denne lenken.

Har du stemmerett?

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge

Tidligstemming

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli 2021 til og med 9. august 2021 kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.
Ordningen gjelder for alle. Tidligstemmegivningen er ment som en ordning for dem som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.

Sted for tidligstemmegivning: Åfjord Rådhus, Åmyra 5, 7170  Åfjord
Telefon: 72 51 00 00
E-post: postmottak@afjord.kommune.no

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemming i perioden fra 10. august til og med 10. september foregår i Åfjord Rådhus.
Hverdager:                  08.00 – 15.00
Fredag 27. august:      08.00 – 20.00
Fredag 3. september:  08.00 – 20.00
Lørdag 4. september:  10.00 – 14.00

Forhåndsstemming ved helse- og omsorgsinstitusjonene settes til torsdag 9. september, og til følgende tidspunkt:

Åfjord Helsesenter                      10.00 – 13.00
Stoksund Trygdepensjonat         14.00 – 16.00
Roan sykeheim/trygdeboliger
+ omsorgsboliger                        10.00 – 12.00      

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemmefra)

Frist for å be om ambulerende stemmegivning (stemme hjemmefra) er innen fredag 10. september klokken 10.00.

Stemme på valgdagen

Kretsnavn:                    Valglokale:                                     Åpningstider:
Å krets                            Bakeriet                                          10.00 - 19.00
Stoksund krets               Stoksund Oppvekstsenter             10.00 - 18.00
Brandsfjord krets           Brandsfjord skole                          10.00 - 18.00
Roan krets                      Julie Næss tunet                             10.00 - 18.00        

Valgkortet blir digitalt: Trykk her for mer informasjon