Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Artikler og andre publikasjoner

Bilde av prosjektrapporten - Klikk for stort bildeHvordan bedre hverdagen til pårørende av hjemmeboende personer med demens med avlastning?

Prosjektgruppa for demensomsorg ved Utviklingssenter for hjemmetjenester i Åfjord kommune ønsker med denne rapporten å øke kunnskapen om avlastning for pårørende av personer med demens i hjemmet.

Rapporten beskriver tiltak for å bedre hverdagen til pårørende av hjemmeboende personer med demens med avlastning

Sitat fra en avlaster: «Dette er en vinn, vinn situasjon for alle parter»

 

Sykepleien, forside. Bilde av en postkasse med teksten Dop rett hjem. - Klikk for stort bildeSykepleien nr3 2014

Kartlegger smerte (PDF, 430 kB)

Smertebehandling er hjørnesteinen i lindrende behandling. Innføring av felles smertekartleggingsverktøy, fører til en kvalitetssikring av smertebehandlingen til brukere og pasienter i Åfjord kommune. Innføring av et felles system for kartlegging av smerter, vil bidra til et felles språk og bedre kommunikasjon, mellom ulike faggrupper og pasienten, og mellom de ulike tjenesteområdene i Åfjord kommune. 

Det har i flere år eksistert en tverrfaglig ressursgruppe for kreftomsorg i kommunen. Hjemmetjenesten i Åfjord ble tildelt status som utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag i august 2009. Ressursgruppen fikk da ansvar for å utvikle og kvalitetssikre lindrende behandling i kommunen.

 

Bilde av Nordic Journal, vol 37, juni 2017 - Klikk for stort bilde

Eldres erfaringer med regelmessig trening i gruppe (PDF, 138 kB)

Hensikten med artikkelen er å belyse eldres erfaringer med å trene regelmessig i gruppe.

Deltagerne var hjemmeboende eldre over 80 år som hadde deltatt i et ukentlig, tilrettelagt treningsprogram i regi av Utviklingssenteret for Hjemmetjenester i Sør-Trøndelag. Hensikten med treningsprogrammet var å opprettholde eller bedre de eldres helse og livskvalitet gjennom å øke aktivitetsnivå et generelt og øvelser for å bedre bevegelighet, balanse, styrke, utholdenhet og kondisjon. 

Resultatene tyder på at helsepersonell kan fremme regelmessig trening hos eldre ved å tilrettelegge for øvelser de mestrer, bidrar til velvære og vedlikehold av fysisk form og inkluderer sosialt samvær.

Retningslinjer for Lindring ved livets slutt, Fosen - Klikk for stort bilde

Veileder - lindring ved livets slutt

Retningslinjer «Lindring ved livets slutt – Fosen» er en del av prosjektet «Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Fosen». Prosjekteieren er Fosen Helse IKS. Retningslinjer er et arbeidsverktøy for helsepersonell. Utviklingssenter for Hjemmetjenester i Sør-Trøndelag er en samarbeidspartner i prosjektet og er representert i prosjektgruppen.

Målet med retningslinjene er å bidra til bedre kunnskap om lindrende behandling og omsorg, standardiserte pasientforløp, konkrete retningslinjer til ansatte og større tverrfaglig samarbeid.

Retningslinjene er delt i to hovedtema, "Helhetlig kommunikasjon med pasient i livets sluttfase og hans/hennes pårørende" og "Forebygging og lindring av fysiske og psykiske symptomer".

 

Avsluttende rapport for Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten. - Klikk for stort bildeErfaringer fra læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Sør-Trøndelag, 2015-2016 (PDF, 2 MB)

Åfjord kommune, UHT  Åfjord hjemmetjeneste og USH Søbstad helsehus gjennomførte læringsnettverket Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester for 13 kommuner i Sør-Trøndelag i perioden september 2015 til april 2016. Læringsnettverket ble gjennomført med støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Målinger viser at det har blitt gjennomført ca 137 legemiddelgjennomganger og 247 samstemminger av legemiddellister som følge av læringsnettverket.

Logoen til utviklingssenteret. - Klikk for stort bilde

Kontakt

May-Britt Næss Strand
May-Britt Næss Strand
Fagleder USHT
990 24 034
Laila Refsnes
Laila Refsnes
Sektorsjef, Helse og velferd
917 71 955
Gunn Steinsheim
Gunn Steinsheim
Utviklingsmedarbeider
924 46 405