Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Om utviklingssenteret

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing. Den skal bidra til god pleie og omsorg i kommunene.

Åfjord kommune har siden 2009 hatt status som vertskommune for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag. I januar 2017 ble også sykehjem inkludert. Fra 1. januar i 2018 ble hele Trøndelag ett fylke, og utviklingssenteret i Åfjord samarbeider nå tett med utviklingssenteret i Verdal kommune for å nå vårt samfunnsoppdrag.

Kunnskap, glød og glede

Utviklingssenteret i Trøndelag Sør har fra 2009 opparbeidet et bredt faglig perspektiv som hele tiden har inkludert og jobbet tett med både legetjenesten, sykehjem, dagaktivitetstilbud, hjemmebasert omsorg, tjenester til personer med utviklingshemming og tjenester til personer med demens. Videre er det arbeidet med implementering og spredning av prosjekter og nasjonale føringer i kommunene i fylket. 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) ønsker fortsatt å skape engasjement i tjenestene og kommunene i fylket. Et engasjement som bygger på vår visjon: «Utvikling gjennom kunnskap, glød og glede»

USHT Trøndelag Sør skal bidra til å sikre kvaliteten i sykehjem og hjemmetjenesten gjennom fag –og tjenesteutvikling, spredning, implementering av ny kunnskap og løsninger ut fra nasjonale, regionale og lokale føringer i Fylket. USHT skal jobbe i tråd med tilskuddsregelverk og mål for ordningen.

Områder vi satser på

Nasjonale satsningsområder for 2021:

 • Kvalitetsreformen Leve hele livet
 • Demensplan 2025
 • Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
 • Velferdsteknologi

Andre satsningsområder i 2021:

 • Klinisk observasjonskompetanse (Proact-Fakultet Trøndelag Sør)
 • ABC- kompetansepakker
 • Demensomsorg 2025 – i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Pasient- og brukersikkerhet
 • Hverdagsmestring for personer med demens
 • Sterk og Stødig
 • Brukermedvirkning
 • Ernæring for sårbare grupper
 • Smart mat for alle 
 • Hukommelsesstimulerende terapi
 • Lindrende behandling og omsorg
 • Erfaringsnettverk
 • Refleks Light

Her kan du besøke vår nasjonale nettside

 

Bilde av logoen til USHT, med Trøndelag i stedet for Sør-Trøndelag. - Klikk for stort bilde

Kontakt

May-Britt Næss Strand
Fagleder USHT
E-post
Mobil 990 24 034
Laila Refsnes
Sektorsjef, Helse og velferd
E-post
Mobil 917 71 955