Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vil du bli gruppeleder i hukommelsesstimulerende terapi?

USHT Trøndelag har fått innvilget midler fra Fylkesmannen til å gjennomføre opplæring i hukommelsesstimulerende terapi (HST) for personer med demens og ønsker å tilby din kommune deltagelse! Kurset lærer opp ansatte til å være gruppeledere i HST.

High five mellom to personer. - Klikk for stort bildeHva er HST 

HST er en evidensbasert korttidsintervensjon der hovedmålet er å bedre kognisjonen ved hjelp av teknikker som påvirker en rekke kognitive funksjoner. Metoden hukommelsesstimulerende terapi (HST) går ut på å stimulere personer med demens til å bruke sine kognitive funksjoner. Behandlingen er systematisk og skjer i grupper der man trener hukommelse, oppmerksomhet og språk i 45 minutter to ganger per uke. Bedret kognitiv funksjon fører til økt livskvalitet og selvstendighet. 
Metoden er utviklet i England av psykologene Aimee Spector, Lene Thorgrimsen og Bod Woods, sammen med alderspsykiater Martin Orrell i årene 1997-2002. I England benyttes begrepet «kognitiv stimuleringsterapi» forkortet CST (Cognitive Stimulation Therapy). I Norge brukes begrepet hukommelsesstimulerende terapi, forkortet HST. Opplæringen tilbys gjennom Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse.

Hvem kan delta i HST 

Opplegget passer for personer med moderat grad av demens (Man anslår en funksjonell status med en MMSE-skåre mellom 10 og 20).

Opplæring av ansatte/gruppeledere

Opplæringen gjennomføres som 1 x dagskurs, med forelesere og kursmateriell fra Aldring og Helse. 
Etter kursdagen kan deltageren tilby systematisk gruppeaktivitetstilbud til personer med kognitiv svikt/demens, både i aktivitetssentra, brukerskoler, bokollektiv, omsorgsboliger, sykehjem, hjemmeboende med mer. 

Hva kan vi tilby

På grunnlag av innvilgede midler fra Fylkesmannen kan USHT tilby gratis kursdeltagelse for de første kommunene som melder seg. Vi anbefaler at minst to ansatte fra hvert arbeidssted melder seg til dette kurset. 
Etter kursdagen kan DIN kommune tilby systematisk gruppeaktivitetstilbud til personer med kognitiv svikt/demens. 

Høres dette interessant ut, ta kontakt med USHT Trøndelag - Åfjord for mer informasjon. 

 
Her kan du lese mer:

HST- Aldring og helse
Norgesdebut for kursing av helsepersonell
Introduserer effektiv hjernetrim